Опасни отпадъци


Извозване

Услугата се извършва , както за клиенти които имат уредено свое депо , така и за клиенти които няма къде да извозят за временно съхранение или за депониране опасните си отпадъци .
Депониране

Услугата се извършва , като се приемат опасни отпадъци с уредени документи и извозени с лицензиран превоз .


Временно съхранение

Услугата се извършва , като се приемат опасни отпадъци с уредени документи и извозени с лицензиран превоз .


С тенденция за бъдещо обезвреждане за някои от тях

Услугата ще се прилага след влизане на националната програма по обезвреждане в действие .